Bidrag till öppna klubbaktiviteter.


För att stimulera båtklubbar anslutna till ÖBF att genomföra utbildningar/föreläsningar har styrelsen diskuterat att införa ett bidrag för sådan verksamhet. Aktiviteten ska vara så utformad att det gagnar alla klubbar och/eller klubbarnas medlemmar inom ÖBF.


Båtklubb ska inkomma med en skrivelse om att klubben söker bidrag senast
1 november, innehållande aktivitet, tidpunkt och plats samt storlek på bidrag som söks. Den bidragssökande klubben meddelas om tilldelning/avslag på ÖBF:s förbundsråd.Årsmötet 2009 beslutat enligt följande


Att ÖBF instiftar ett bidrag för klubbar inom ÖBF och att detta bidrag endast kan erhållas om utbildningen/föreläsningen är öppen för alla klubbar och/eller klubbarnas medlemmar. Aktiviteten kan även vara öppen för allmänheten.